Dom Pomocy Społecznej

Informacja

Zarządu Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 178/2583/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. powierzył realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach Stowarzyszeniu „Aktywnie Przeciw Depresji”

Zarząd Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciw Depresji” posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.07.2006 r. PS.V.EF.9013/4/06 na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach od dnia 1 stycznia 2007 r. na czas nieokreślony.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z póź. zm.))
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 poz. 964),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 nr 231 poz. 1375)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. 142, poz. 596, z późn. zm. 1))
  • Uchwała Nr 178/2583/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach.

Zakres działalności

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, gm. Michałowo przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiada 200 miejsc zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zdrowotnych i wspomagających. Pokoje są dwu i czteroosobowe z łazienkami, wyposażone w podstawowy sprzęt tj. łóżko lub tapczan, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki. Osobom niepełnosprawnym zapewniono nowoczesne łóżka rehabilitacyjne, wózki i inny sprzęt pomocniczy. Mieszkańcy do swojej dyspozycji posiadają aneksy wypoczynkowe, kuchenki pomocnicze, kaplicę, świetlicę, stołówkę, pokój gościnny i duży taras. Uczestniczą w terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej. Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych: w pracowni plastycznej, haftu i szycia, kulinarnej, komputerowej lub ceramicznej czy technicznej. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu, funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników domu bezpośrednio zajmujących się wspieraniem mieszkańca. Każdy z mieszkańców wybiera sobie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuję realizację indywidualnych planów wspierania.

Liczba osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach w miesiącu: listopad 2015 r.:

Skierowanych z postanowienia Sądu Skierowanych bez postanowienia Sądu
Kobiet  Mężczyzn Kobiet
Mężczyzna
2 7 3 10
Razem: 22