Dom Pomocy Społecznej

Informacja

Zarząd Województwa Podlaskiego powierzył realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach Stowarzyszeniu „Aktywnie Przeciw Depresji”.

Powierzenie realizacji zadania na lata 2024 – 2028 nastąpiło Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 364/7018/2023 z dnia 2 października 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciw Depresji” posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lipca 2006 r. PS.V.EF.9013/4/06 na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach od dnia 1 stycznia 2007 r. na czas nieokreślony.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734), zmienione Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2355)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 2123 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr 364/7018/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 października 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w sferze pomocy społecznej na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Zakres działalności

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (gm. Michałowo) przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiada 200 miejsc zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zdrowotnych i wspomagających. Pokoje są dwu- i czteroosobowe z łazienkami, wyposażone w podstawowy sprzęt tj. łóżko lub tapczan, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki. Osobom niepełnosprawnym zapewniono nowoczesne łóżka rehabilitacyjne, wózki i inny sprzęt pomocniczy. Mieszkańcy do swojej dyspozycji posiadają aneksy wypoczynkowe, kuchenki pomocnicze, kaplicę, świetlicę, stołówkę, pokój gościnny i duży taras. Uczestniczą w terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej. Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych: w pracowni plastycznej, haftu i szycia, kulinarnej, komputerowej lub ceramicznej czy technicznej. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu, funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników domu bezpośrednio zajmujących się wspieraniem mieszkańca. Każdy z mieszkańców wybiera sobie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuję realizację indywidualnych planów wspierania.