Kontakt Projekt Akademia Pomocy Społecznej

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lider Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje szkolenia na terenie województwa podlaskiego
 
Biuro Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Kombatantów 7, 15-110 Białystok
e-mail: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl

 

 Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu: Bożena Tomaszewska, tel. 85 744 72 70 wew. 218.

Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Marzena Bojarzyńska, tel. 85 744 72 72 wew. 212

 

Partner Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie organizuje szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Biuro Regionalne Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: akademia@warmia.mazury.pl

 

Osoby do kontaktu:

Koordynator regionalny projektu: Monika Kocimska-Warczak, tel. 89 521 95 28

Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Iwona Mazurek, tel. 89 521 95 12

Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Katarzyna Kotulska tel. 89 521 95 14

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!