Wojewódzka Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych

 • Powołanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 - 2028

 • W dniu 4 marca 2024 roku Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, wręczył powołania dla członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2024 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w skład Rady wchodzą: Rafał Gawkowski – Prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych; Mariusz Zbigniew Gorski – […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 15 grudzień 2023 r.

 • Posiedzenie Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Grupowe zdjęcie na tle logotypu Województwa Podlaskiego. Pięć osób trzyma podziękowania oprawione w ramkę.W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się ostatnie Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Świderska Jolanta Elżbieta– Przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat”; Kujawa Elżbieta Katarzyna– Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie; Średziński Rafał– Prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 28.02.2023 r.

 • W dniu 28 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pani Jolanta Świderska – Przewodnicząca Rady, przywitała zgromadzonych następnie przedstawiła porządek spotkania: Wybór nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sprawy różne. Zgodnie z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 23 marca 2003 r. w sprawach organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • Sześć kobiet siedzi podczas spotkania przy stole na którym leżą dokumenty i poczęstunek. Przy ścianie stoją półki z książkami.W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium. W głosowaniu brało udział sześć osób. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali na Panią Jolantę Świderską, aby ponownie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Następnie pięć osób zagłosowało na Elżbietę Kujawę i Rafała Średzińskiego. Jedna osoba wstrzymała się […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Grupa kobiet siedzi przy stole z dokumentami. Jedna z uczestniczek siedzi na wózku inwalidzkim.Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 27.01.2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska- zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Następnie zostało powołane prezydium Rady, w następującym składzie: Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Prezes Fundacji „Oswoić […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 149/2019  zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Bobrowska Magdalena– Dyrektor Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; Kujawa Elżbieta Katarzyna– […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

 • Kobieta wręczająca podarunek dla starszego mężczyzny. Obok stoi stół z dokumentami oraz kilka osób.Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku. Członkowie Wojewódzkiej […]
  Przeczytaj całość »

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 marca 2018 roku.

 • btyWojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2018 r. Przedstawiony podział środków PFRON przyczyni się do szeroko […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

 • 20170825_130204W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.  Pan Michał Andruszkiewicz – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawił członkom Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2017 roku

 • IMG_6143Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w  dniu 15 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmikowej dotyczący podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok w województwie podlaskim. Przedłożony podział środków PFRON będzie mieć wpływ na zwiększenie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Dofinansowanie robót budowlanych udogodni […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2016 roku

 • IMG_5952W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2016 roku

 • IMG_3455W dniu 18 marca 2016 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2016 roku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenia wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 27 listopada 2015 roku

 • IMG_3194Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.11.2015 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje iż na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca […]
  Przeczytaj całość »

 • Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Zgłaszanie kandydatów do WSRdSON
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DSC07112 - KopiaW dniu 16 września 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było podsumowanie pracy Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji w latach 2011-2015. Posiedzenie zakończono wręczeniem podziękowań za inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż na podstawie art. 44 c ust. 3 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 z późn. zm.), Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 26/2015 z dnia 19 marca 2015 r., zostali powołani, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób w dniu 16 kwietnia 2014 roku

 • Grupa osób siedzi przy jednym stole i rozmawia ze sobą. Na stole leżą dokumenty oraz poczęstunek.Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w związku z uczestnictwem w 2014 roku w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównania różnic między regionami II” w obszarze A – dofinansowanie ze środków PFRON […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 grudnia 2013 roku

 • Grupa osób siedzi przy stole i czyta dokumenty.W dniu 18 grudnia 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W trakcie spotkania członkowie Rady dokonali analizy celów i działań, które mają być ujęte w „Programie dotyczącym wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 kwietnia 2013 r

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w związku z uczestnictwem w 2013 roku w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A – dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektów […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 grudnia 2012 r.

 • 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania był wybór Prezydium na 2013 rok. Zwykłą większością głosów, na pełnienie funkcji Przewodniczącego wybrano Pana Tadeusza Modesta Zarębskiego. Na wniosek Przewodniczącego, wojewódzka rada wybrała spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego  – Panią Danutę Marię Roszkowską  oraz Sekretarza – Panią Elżbietę Katarzynę […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 24 lipca 2012 r.

 • W dniu 24 lipca 2012 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było zaopiniowanie projektów związanych z uczestnictwem jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dotyczy uczestnictwa w ww. programie w obszarze A – dofinansowanie ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 17 listopada 2010 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było wręczenie powołania dla kandydata uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Pana Zenona Chwieśko oraz wybór nowego prezydium. Ponadto Rada debatowała na temat przewidywanych zmian w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zakres działania Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :     a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,     b) realizacji praw osób niepełnosprawnych. 2. Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Ocena realizacji programów. 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
  Przeczytaj całość »

 • Prezydium Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Przewodniczący – Tadeusz Modest Zarębski Wiceprzewodniczący – Danuta Maria Roszkowska Sekretarz – Elżbieta Katarzyna Kujawa
  Przeczytaj całość »

 • Skład Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Marek Janusz Liberadzki – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego, Przedstawiciel Wojewody; Krzysztof Ryszard Kozicki – Starosta Powiatu Łomżyńskiego, Przedstawiciel Samorządu Terytorialnego; Tadeusz Modest Zarębski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Białymstoku; Danuta Maria Roszkowska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku; Zenon Chwieśko – […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych


 • Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dn. 31 maja 2012 r.

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych spotkała się na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 roku. W czasie spotkania główną tematyką poruszaną przez członków było powstanie i działanie Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim.  
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która została powołana Zarządzeniem Nr 81/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2011 roku. W czasie spotkania Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu marszałka Województwa Podlaskiego wręczyła uczestnikom powołania […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 26 października 2009 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zadecydowano, iż skład prezydium pozostanie bez zmian, czyli: Przewodniczący – Tadeusz Modest Zarębski Wiceprzewodniczący – Danuta Maria Roszkowska […]
  Przeczytaj całość »