Model Mieszkalnictwa Wspomaganego

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Ministerstwa Rozwoju oraz Unii Europejskiej.

Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

 

Model Mieszkalnictwa Wspomaganego Skierowanego do Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w tym z zespołem Downa

Model mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem downa.

Do pobrania:

 

Stopka z czterema partnerami projektu - ROPS w Białymstoku, Województwo Podlaskie, Otwórzmy przed nimi życie, Centrum Integracji Społecznej w Augustowie.