Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”,

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2020

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2020”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2019

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2019”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w roku 2019

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 27.03.2020 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2018

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2018”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 21.03.2019 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2017”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2017 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 19.03.2018 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […] Przeczytaj całość »

 • Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych  formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Dokument ten przedstawia informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2016 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 jest już dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż wypełniony w CAS formularz Oceny za rok 2016 należy przekazać w terminie […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015

 • Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015″. Materiał zawiera zbiorczą informację odnośnie sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2015 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż według informacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz do sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej nie ulega zmianie w porównaniu do ubiegłego roku. Z informacji otrzymanych od Departamentu Informatyki wynika, iż publikacja formularza OZPS w […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2014 roku

 • Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2014″. Materiał zawiera informację zbiorczą o sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2013 roku

 • Materiały do pobrania: Raport – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2013 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – prezentacja multimedialna Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

 • W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”. Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy […] Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2011 roku

 • W związku z zakończeniem analizy „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2011 roku” przekazujemy Państwu sporządzony raport. Dokument został opracowany na podstawie lokalnych ocen gmin i powiatów w oparciu o dane o sytuacji demograficznej i społecznej, danych o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, danych o zasobach pomocy społecznej w gminie i […] Przeczytaj całość »