Identyfikacja przyczyn ubóstwa

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022”. Dane ujęte w analizie na poziomie regionalnym (wojewódzkim) oraz krajowym posłużyły do przedstawienia sytuacji województwa podlaskiego na tle całego kraju i innych województw. Dokument ten jest również wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2017-2018

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2017-2018”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Problemy społeczne w województwie podlaskim

 • Udostępniamy do Państwa dyspozycji portal Problemy społeczne w województwie podlaskim. Podstrona ta jest wynikiem analiz prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W załączeniu link przedstawiający analizę danych liczbowych dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w gminach i powiatach województwa podlaskiego. Problemy Społeczne
  Przeczytaj całość »

 • "Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”.

 • Przekazujemy Państwu wyniki badania „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Publikacja przedstawia  analizę poziomu ubóstwa na trzech szczeblach terytorialnych – we wszystkich województwach, powiatach oraz gminach województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do lektury. Raport […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport - Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza

 • Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport "Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010"

 • W związku z zakończeniem analizy „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010” przekazujemy Państwu sporządzony raport. Niniejsza analiza jest swego rodzaju uzupełnieniem i kontynuacją raportu z roku 2010. Obejmuje bowiem swym zakresem analizę poziomu ubóstwa w latach 2009-2010. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.  Załącznik – Raport
  Przeczytaj całość »

 • Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2007 - 2009

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Obserwatorium Integracji Społecznej – w Białymstoku, zakończył prace badawcze dotyczące poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa podlaskiego w latach 2007 – 2009. W załączeniu przedstawiamy Państwu opracowany raport, wyrażając nadzieję, że przeprowadzone badania przyczynią się do głębszej analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego przez podmioty i instytucje działające w obszarze […]
  Przeczytaj całość »