Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Nabór na skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podlaskiego na kadencję 2024-2028. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego   Czytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 15 grudzień 2023 r.

 • Posiedzenie Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Grupowe zdjęcie na tle logotypu Województwa Podlaskiego. Pięć osób trzyma podziękowania oprawione w ramkę.W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się ostatnie Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Świderska Jolanta Elżbieta– Przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat”; Kujawa Elżbieta Katarzyna– Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie; Średziński Rafał– Prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w […] Czytaj całość »

 • Informacja o bezpłatnych szkoleniach dofinansowanych z funduszy PFRON

 • W związku z realizacją ponadregionalnego projektu „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego z funduszy PFRON przesyłam informację dotyczącą szkoleń w Białymstoku. Cykl szkoleń dla rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością: Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.) – 01.12.2023 Białystok Warsztaty radzenia sobie ze stresem (6 godz.) – 16.11.2023 Białystok Wsparcie socjalne i […] Czytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Polskim Związku Głuchych w Białymstoku. Starsza kobieta stoi na środku małej sali przed wyświetloną prezentacją i przemawia. Obok przy stoliku z laptopem i projektorem stoi kobieta w jaskrawej koszulce. Na podłodze leżą dwa fantomy a dwa kolejne stoją obok na stoliku. Wokół siedzą uczestnicy.W dniu 23 września 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty odbyły się w Polskim Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku przy ul. Dziesięciny 59, a uczestniczyły w nich osoby niesłyszące i słabosłyszące. W czasie pięciogodzinnego spotkania uczestnicy nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego […] Czytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychW dniu 21 września 2023 roku odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia członkowie Rady jako organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa, zaopiniował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków […] Czytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Piknik dla osób niepełnosprawnych w Wasilkowie. Grupa młodzieży na wózkach inwalidzkich siedzi na świeżym powietrzu przy podłużnym stole i wykonuje rękodzieła. Wśród nich znajdują się opiekunowie.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski oraz z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 3 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jak co roku osoby z niepełnosprawnością ruchową w szczególności […] Czytaj całość »