III posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 10.04.2018 r.

W dniu 10 kwietnia 2018 r., Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego obradowała po raz trzeci w tej kadencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji na temat stanu, możliwości oraz rozwoju opieki geriatrycznej w województwie podlaskim. Posiedzenie Rady Seniorów w gronie ekspertów i organizatorów podlaskiej służby zdrowia oraz władz lokalnych zainicjował Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński. Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Pani Jolanta Wołągiewicz, zaznaczyła pilną potrzebę rozwiązania problemów osób starszych związanych z opieką geriatryczną w związku z szybkim starzeniem się populacji województwa. Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński witając wszystkich, dodał: „Problemy ludzi starszych, z którymi się borykamy, w przyszłości będą się nasilały, starzejemy się także jako region i w przyszłości władze samorządowe będą musiały zwracać większą uwagę na  problemy ludzi starszych.” Prof. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii UMB, konsultant wojewódzki ds. geriatrii w województwie podlaskim, wygłosiła wykład na temat: Starzenie się Podlasia wyzwaniem dla opieki zdrowotnej i społecznej oraz poprowadziła dyskusję, podczas której zaproszeni goście mogli się wypowiedzieć na temat zasobów geriatrii w zakresie kadry, bazy, usług oraz realnych możliwości ich finansowania w perspektywie przyszłych lat.

Następnie zaczęła się dyskusja o Podlaskiej Karcie Seniora. „Dziś chcemy wyjść z propozycją Podlaskiej Karty Seniora – będzie to projekt działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie podlaskim oraz forma dodatkowego wsparcia dla seniorów w dostępie do różnych form życia społecznego –  zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Podlaskiego” – zapowiedział Marszałek Leszczyński.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, członkowie Rady na zakończenie posiedzenia przyjęli protokół z II posiedzenia z dn. 23.01.2018 r.

Do pobrania:

Zdjęcia:

Link:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/jak-poprawic-sytuacje-osob-starszych-obradowala-rada-seniorow-przy-marszalku-wojewodztwa-podlaskiego.html