II posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 23.01.2018 r.

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, członkowie Rady przyjęli protokół z I posiedzenia z dn. 15.12.2017 r. , a w dalszej części spotkania Pani Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia „Szukamy Polski”, poprowadziła warsztaty komunikacji społecznej pn.: „Komunikacja – rady dla Rady”. Kolejnym ważnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat głównych założeń i kierunków polityki senioralnej Województwa Podlaskiego wynikających z „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. Przedstawiono również do analizy propozycje priorytetowych zagadnień do pracy Rady Seniorów obecnej kadencji w następujących obszarach zdrowie, opieka, aktywność społeczna partycypacja, aktywność fizyczna i edukacja, komunikacja. Na zakończenie spotkania, obrady wypełniła przede wszystkim debata na temat starzenia się województwa podlaskiego oraz ograniczonej dostępności do świadczeń geriatrycznych osób starszych. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zaznaczyła pilną potrzebę dyskusji w gronie menadżerów i organizatorów ochrony zdrowia oraz władz lokalnych na temat rozwoju opieki geriatrycznej w naszym mieście i regionie.

Link do wpisu „Aby Rada mówiła jednym głosem”:

https://podlaskisenior.pl/aby-rada-mowila-jednym-glosem/

Do pobrania:

Zdjęcia: