I posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 15.12.2017 r.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, w czasie którego Marszałek Jerzy Leszczyński dokonał uroczystego aktu wręczenia nominacji powołanym członkom Rady.

Akty Powołania otrzymali:

 1. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 2. Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 3. Alina Pyłkowska – Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 4. Jolanta Wołągiewicz – specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 5. Krystyna Cylwik – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 6. Jan Kalinowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku,
 7. Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów,
 8. Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów,
 9. Stanisław Danilewicz – Przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
 10. Jerzy Andrzej Nazaruk – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku,
 11. Teresa Sołowiej – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce,
 12. Mikołaj Żabiński – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury,
 13. Zdzisława Sawicka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz osób starszych,
 14. Irena Czerwionka – Przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,
 15. dr hab. med. Barbara Małgorzata Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciel środowiska naukowego i medycznego znający problematykę osób starszych.

Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński, otwierając pierwsze posiedzenie Rady, podkreślił znaczenie Rady dla rozwoju województwa oraz działań w obszarze aktywizacji i wsparcia osób starszych. W kolejnej części posiedzenia wybrano prezydium Rady, zgodnie z § 6. pkt. 2 Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Przewodniczącą Rady wybrano Panią Jolantę Wołągiewicz, Wiceprzewodniczącą – Panią Grażynę Czajkowską, natomiast Sekretarzem została Pani Maria Jolanta Lauryn.

Informacje na temat pierwszego posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego znajdą Państwo również na stronie: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/powolanie-rady-seniorow-przy-marszalku-wojewodztwa-podlaskiego.html

Do pobrania:

Zdjęcia: