Aktualności – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Kursy z zakresu „Podstawowej Pierwszej Pomocy”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kursy z zakresu „Podstawowej Pierwszej Pomocy”. Odbiorcami kursu byli m.in. pracownicy zakładów aktywności zawodowej, asystenci osób z niepełnosprawnościami. Kursy odbyły się 21 marca, 26 kwietnia, 27 kwietnia 2024 roku przy ul. Poleskiej 89 w Podlaskim Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej w Białymstoku. Harmonogram kursu: 4 godz. wykłady  Koncepcja łańcucha […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 - 2028

 • W dniu 4 marca 2024 roku Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, wręczył powołania dla członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2024 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w skład Rady wchodzą: Rafał Gawkowski – Prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych; Mariusz Zbigniew Gorski – […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór na skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podlaskiego na kadencję 2024-2028. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego  
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 15 grudzień 2023 r.

 • Posiedzenie Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Grupowe zdjęcie na tle logotypu Województwa Podlaskiego. Pięć osób trzyma podziękowania oprawione w ramkę.W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się ostatnie Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Świderska Jolanta Elżbieta– Przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat”; Kujawa Elżbieta Katarzyna– Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie; Średziński Rafał– Prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o bezpłatnych szkoleniach dofinansowanych z funduszy PFRON

 • W związku z realizacją ponadregionalnego projektu „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego z funduszy PFRON przesyłam informację dotyczącą szkoleń w Białymstoku. Cykl szkoleń dla rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością: Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.) – 01.12.2023 Białystok Warsztaty radzenia sobie ze stresem (6 godz.) – 16.11.2023 Białystok Wsparcie socjalne i […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Polskim Związku Głuchych w Białymstoku. Starsza kobieta stoi na środku małej sali przed wyświetloną prezentacją i przemawia. Obok przy stoliku z laptopem i projektorem stoi kobieta w jaskrawej koszulce. Na podłodze leżą dwa fantomy a dwa kolejne stoją obok na stoliku. Wokół siedzą uczestnicy.W dniu 23 września 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty odbyły się w Polskim Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku przy ul. Dziesięciny 59, a uczestniczyły w nich osoby niesłyszące i słabosłyszące. W czasie pięciogodzinnego spotkania uczestnicy nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychW dniu 21 września 2023 roku odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia członkowie Rady jako organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa, zaopiniował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Piknik dla osób niepełnosprawnych w Wasilkowie. Grupa młodzieży na wózkach inwalidzkich siedzi na świeżym powietrzu przy podłużnym stole i wykonuje rękodzieła. Wśród nich znajdują się opiekunowie.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski oraz z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 3 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jak co roku osoby z niepełnosprawnością ruchową w szczególności […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 28.02.2023 r.

 • W dniu 28 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pani Jolanta Świderska – Przewodnicząca Rady, przywitała zgromadzonych następnie przedstawiła porządek spotkania: Wybór nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sprawy różne. Zgodnie z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 23 marca 2003 r. w sprawach organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin – 4 wrzesień 2022 rok

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Liczna grupa osób na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny wokół domu krytego strzechą.Kontakty społeczne i dobre relacje z innymi ludźmi pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Organizowanie spotkań jest antidotum na poczucie osamotnienia wynikające z izolacji oraz barier z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. W dniu 4 września 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • Sześć kobiet siedzi podczas spotkania przy stole na którym leżą dokumenty i poczęstunek. Przy ścianie stoją półki z książkami.W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium. W głosowaniu brało udział sześć osób. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali na Panią Jolantę Świderską, aby ponownie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Następnie pięć osób zagłosowało na Elżbietę Kujawę i Rafała Średzińskiego. Jedna osoba wstrzymała się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie

 • Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób wśród których są osoby na wózkach inwalidzkich. W oddali widać samochody i drzewa.Realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 5 września 2021 […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Grupa kobiet siedzi przy stole z dokumentami. Jedna z uczestniczek siedzi na wózku inwalidzkim.Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 27.01.2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska- zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Następnie zostało powołane prezydium Rady, w następującym składzie: Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Prezes Fundacji „Oswoić […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 149/2019  zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Bobrowska Magdalena– Dyrektor Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; Kujawa Elżbieta Katarzyna– […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

 • Kobieta wręczająca podarunek dla starszego mężczyzny. Obok stoi stół z dokumentami oraz kilka osób.Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku. Członkowie Wojewódzkiej […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób na dużej zielonej przestrzeni pośród budynków pokrytych strzechą. W spotkaniu biorą udział dzieci na wózkach inwalidzkich.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik jest imprezą cykliczną, cieszącą się dużą popularnością wśród osób z niepełnosprawnością ruchową w województwie podlaskim. W tym roku Piknik odbył się 1 września i był dla dzieci i młodzieży aktywnym […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja pod hasłem "O godne życie" w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • Grono ludzi siedzi w kilkunastu rzędach na sali konferencyjnej i ogląda prezentacje.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie zorganizowali konferencję pod hasłem „O godne życie” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencja odbyła się 21 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W trakcie konferencji poruszane były […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy pod hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”

 • Grupa starszych kobiet w ludowych strojach stoi przed mikrofonami i śpiewa. Obok stoi mężczyzna i gra na akordeonie.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w środę 8 maja 2019 roku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował obchody Światowego Dnia Inwalidy pod  hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”. W obchodach Światowego Dnia Inwalidy wzięło udział kilkadziesiąt osób starszych i niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Celem imprezy było przypomnienie społeczeństwu, że […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 21 i 28 maj 2019 rok w Suwałkach

 • Plakat - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych „PROGRAMU NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023” Termin konsultacji : 11.03.2019 r. – 25.03.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez […]
  Przeczytaj całość »

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani […]
  Przeczytaj całość »

 • JAK WEZWAĆ POMOC ?

 • Tekst z artykułem 162 kodeksu karnego paragraf 1.W 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował sześć szkoleń jednodniowych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszkolonych zostało 67 osób z województwa podlaskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli m.in. wskazówki jak należy prawidłowo wezwać pomoc: Wzywanie karetki pogotowia  999 lub 112 – Podaj: Dokładnie miejsce zdarzenia – Swoje nazwisko – Numer telefonu z którego dzwonisz […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria - model kompleksowej rehabilitacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż PFRON organizuje nieodpłatne seminaria regionalne pn. „ Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej”, w dniach 11 oraz 18 września b.r. Seminaria adresowane są do osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych. Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu kompleksowej rehabilitacji , w […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

 • DSC_0857W dniu 12 sierpnia 2018 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin”. Impreza odbyła się w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W Pikniku wzięło udział 50 osób z województwa podlaskiego w tym większość to osoby z niepełnosprawnością  ruchową. Uczestnicy Pikniku spędzili wolny czas na świeżym powietrzu […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • IMG_3566W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cztery szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbiorcami szkoleń były osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności rozpoznania problemu i zachowania […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 26 sierpnia 2017 rok

 • IMG_3046Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował kolejny raz „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 26 sierpnia 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie i był zorganizowany w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

 • 20170825_130204W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.  Pan Michał Andruszkiewicz – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawił członkom Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu plastycznego pn. „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 • Dziecięcy obrazek przedstawiający uśmiechnięte dziecko przed talerzem z owocami i warzywami.Z przyjemnością informujemy, że konkurs pn.  „ZDROWY STYL ŻYCIA”  został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie propagującym zdrowy styl życia. WYNIKI: I miejsce  Anna Szwatro   II miejsce Aleksandra Zajkowska   III miejsce Maja Dębek   Wyróżnienie Beata Grześkiewicz   Ola Ptak   Paula Skiba   Jakub Chociej   […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny "Zdrowy styl życia"

 • Owoce i warzywa ułożone w kształt serca.Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Białymstoku zaprasza uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz Zespołów Szkół Specjalnych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Głównym celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia. Należy stworzyć pracę plastyczną, która propaguje zdrowy styl życia, czyli wszelkie czynniki które wpływają na nasze zdrowie. (Regulamin i oświadczenia do […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2017 roku

 • IMG_6143Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w  dniu 15 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmikowej dotyczący podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok w województwie podlaskim. Przedłożony podział środków PFRON będzie mieć wpływ na zwiększenie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Dofinansowanie robót budowlanych udogodni […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2016 roku

 • IMG_5952W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna […]
  Przeczytaj całość »

 • Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt

 • IMG_5607Szczęście, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka to wartości, o których marzą rodzice oczekujący narodzin swojego dziecka. Okres oczekiwania na narodziny dziecka jest niezwykle radosny, pełen nadziei i planów. Narodziny dziecka są wielkim wydarzeniem zarówno dla oczekujących potomka rodziców jak i dla samego noworodka. W większości przypadków nadzieje i marzenia rodziców spełniają się wraz z narodzinami […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 • a_zdjęcie tytułoweW dniu 27 sierpnia 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – Biuro w Białymstoku, zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Impreza ma charakter cykliczny i odbyła się w Majątku Howieny w Pomigaczach. W tym roku w Pikniku wzięło udział 70 osób – głównie osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Zajęcia animacyjne dla niepełnosprawnych dzieci

 • A_zdjęcie tytułoweRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 18 sierpnia 2016 roku zorganizował animacje dla niepełnosprawnych dzieci. Adresatami zadania byli podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich w powiecie siemiatyckim. W placówce przebywają dzieci wymagające szczególnej opieki i leczenia m.in. z wadami narządu słuchu, wzroku, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • IMG_3751Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie i o każdej porze. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, jak się zachować w konkretnej sytuacji. Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy sprawia, że będziemy mogli pomóc sobie lub innym w momencie zagrożenia zdrowia i życia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia […]
  Przeczytaj całość »

 • ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2016

 • IMG_3500Jak każdego roku tak i w tym, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w czwartek 5 maja 2016 roku zorganizował wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku obchody Światowego Dnia Inwalidy. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego z siedzibą w Białymstoku. Następnie Pan Jan Kalinowski wygłosił […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2016 roku

 • IMG_3455W dniu 18 marca 2016 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2016 roku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu realizacji zadania konkursowego  pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.  Informacja  są umieszczone na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2016 .
  Przeczytaj całość »

 • Poradnik pn. „ Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury opracował poradnik pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” mające na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod katem zasady dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami. W poradniku […]
  Przeczytaj całość »

 • Spektakl pn. „Cicha noc” z udziałem osób niesłyszących

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” informuje ,iż 16 grudnia 2015 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki odbędzie się spektakl pn. „Cicha noc” z udziałem osób niesłyszących – WSTĘP WOLNY Przygotowany w ramach warsztatów i zaprezentowany publiczności spektakl łączyć będzie w sobie teatr poezji miganej oparty na liryce języka gestów oraz teatr tańca. […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenia wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 27 listopada 2015 roku

 • IMG_3194Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.11.2015 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową […]
  Przeczytaj całość »

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski

 • DSC0717515 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ma on zwracać uwagę na problemy osób niewidomych i niedowidzących. Jak co roku, na zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych happeningu na Rynku Kościuszki w Białymstoku, osoby niewidome z naszego regionu, dla których biała laska jest symbolem ich niezależności i które posługują się nią na co dzień, przeszły […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn.: „Nie jestem Głuchy na kulturę”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku zaprasza osoby z wadą słuchu do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny „Szlakiem Piastowskim” osób z niepełnosprawnością słuchu. W ramach projektu: Plenerowy pokaz Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Trzaskawica na temat średniowiecza, tradycji oręża i rzemiosła polskiego. Tematyczny wyjazd osób z wadą słuchu […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt „Sprawni Niepełnosprawni”

 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” w Białymstoku zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn.: „Sprawni Niepełnosprawni”. Projekt zakłada wsparcie młodzieży niepełnosprawnej (z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) pozostającej bez pracy, w wieku 18-24 lat, przez aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego (w szczególności z mniejszych miejscowości) w okresie 01.07.2015 […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych

 • DSC07090      31 lipca oraz 10 i 11 września 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kolejne seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych, skierowane do kadry jednostek pomocy społecznej. Podczas spotkań poruszono tematy dotyczące m.in.: prawo a przemoc w rodzinie; osoby niepełnosprawne i starsze jako kategoria osób szczególnie narażonych na […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

 • IMG_2869W dniu 25 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR Biuro Regionalne w Białymstoku zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin z terenu województwa podlaskiego. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń  i integracji podczas wspólnej zabawy. Największą atrakcją spotkania był przejazd Kolejką […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spektakl z udziałem osób niesłyszących i niedosłyszących pn.: „Więzienie świata”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” zaprasza na spektakl pn.: „Więzienie świata”, który odbędzie się w dniach 02 i 03 września 2015 r. o godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Wstęp wolny. „Więzienie świata” to projekt edukacyjno-kulturalny z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu, inspirowany wspomnieniami osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych

 • DSC0700726 czerwca w Łomży oraz 3 lipca 2015 r. w Suwałkach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął cykl seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych. Celem seminarium było podniesienie poziomu wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej z zakresu rozpoznawania oraz przeciwdziałania przemocy, wśród osób niepełnosprawnych i starszych. [Pokaz sjadów]
  Przeczytaj całość »

 • Kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Cztery fantomy do ćwiczenia pierwszej pomocy.W dniach 16 i 17 czerwca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowane do kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa podlaskiego. Fotorelacja z warsztatów:  
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek - Termin składania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 26.06.2015 r.

 • Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej wraz z Oddziałem Podlaskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku zapraszają do udziału w „Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Dwie kobiety stoją obok siebie. Jedna z nich jest w czerwonej kurtce ratownika z odblaskami.W dniach 12 i 13 maja 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowane do kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz rozpoznania problemu i zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy

 • Grupa muzyków w białych strojach.W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Kawiarni Fama w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dzienia Inwalidy. Organizatorami przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku. Podczas spotkania podjęto temat problemów oraz sytuacji społecznej i zawodowej w jakiej znajdują się osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty z arteterapii

 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, realizując projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji” zaprasza wolontariuszy, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów aktywnie zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością, do udziału w bezpłatnych 3-dniowch warsztatów z choreoterapii, plastykoterapii i dramy stosowanej. Warsztaty odbędą się w Koninie (województwo wielkopolskie). Więcej informacji oraz regulamin: http://podajdalej.org.pl/arteterapia/
  Przeczytaj całość »

   

  Archiwum

  OPS - portal pomocy społecznej