Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Logo Podlaskie.eu
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Programy rekomendowane
Baner - Spot promujący Podlaską Ekonomie Społeczną.
Baner - Krajowa administracja skarbowa.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Aktualności

 • Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022.

 • W dniu 7 września 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej za rok 2022. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

 • Szanowni Państwo, FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r. Z projektu mogą skorzystać: Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowy Klub Seniora w Białymstoku

 • Szanowni Państwo, W październiku w Białymstoku zostanie otwarty nowy klub seniora. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym wyposażonym budynku PCK przy ul. Warszawskiej 29. W planach są również spotkania w innych punktach miasta, jak muzea, kina, baseny czy po prostu parki, gdzie można uprawiać aktywność fizyczną. By wstąpić do klubu seniora, trzeba spełnić trzy warunki: […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022”. Dane ujęte w analizie na poziomie regionalnym (wojewódzkim) oraz krajowym posłużyły do przedstawienia sytuacji województwa podlaskiego na tle całego kraju i innych województw. Dokument ten jest również wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023”

 • 14 września 2023 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium pn. „Przemoc domowa – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno – pomocowych z terenu województwa podlaskiego. W sumie w spotkaniu udział wzięły […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Piknik dla osób niepełnosprawnych w Wasilkowie. Grupa młodzieży na wózkach inwalidzkich siedzi na świeżym powietrzu przy podłużnym stole i wykonuje rękodzieła. Wśród nich znajdują się opiekunowie.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski oraz z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 3 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jak co roku osoby z niepełnosprawnością ruchową w szczególności […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zachowań

 • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem tel. 694 74 64 64 dyżurują: Poniedziałek godz. 18-20 prawnik Wtorek, czwartek i piątek godz. 18-20 specjalista psychoterapii uzależnień
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na webinarium dla seniorów i osób opiekujących się seniorami pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

 • Szanowni Państwo, W imieniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez UKFN w ramach projektu edukacyjnego „Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR” we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych gmin i powiatów województwa podlaskiego na: Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób tworzących lokalną […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn. „Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym – jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym?"

 • Szanowni Państwo, W imieniu prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej konferencji poświęconej osobom z zespołem otępiennym. W tym roku omawiany będzie temat zaginięć wśród osób starszych, szczególnie […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 2 sierpnia 2023 r.

 • W dniu 2 sierpnia 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 17 Członków. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o powołaniu składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim na lata 2023-2028

 • Powołanie składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej. Sześć uśmiechniętych kobiet stoi przy banerze ROPS w Białymstoku, po trzy osoby z obu stron. Wśród nich jest obecna dyrektor ROPS w Białymstoku Elżbieta Rajewska-Nikonowicz.Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych powołała w skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim na lata 2023-2028, spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa Podlaskiego, niżej wymienione osoby: Panią Krystynę Dackiewicz, Panią Iwonę Kalinowską, Panią Marzenę Kryńską, Panią Elżbietę Potoniec, Panią Joannę Szymanowską. Podczas pierwszego posiedzenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z wizyty studyjnej w subregionie suwalskim w dniach 13-14.07.2023 r.

 • Wizyta studyjna w subregionie suwalskim. Grupa osób chodzi po pokoju i ogląda m.in. obrazy które wiszą na ścianach. Na środku pomieszczenia stoi duży stół.W dniach 13-14.07.2023 r. odbyła się wizyta studyjna dla Podlaskich Sieci Współpracy na terenie woj. podlaskiego w granicach subregionu suwalskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytą w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

 •  Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego z Partnerami: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji

 • Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy Uchwały nr 351/6719/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. przyjął Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w województwie podlaskim na lata 2023-2025 (RPDI), który został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Plan jest ważnym dokumentem, wskazującym kierunki interwencji w ramach projektów planowanych do realizacji w obszarze włączenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027”

 • W dniu 11 lipca 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021 -2027”. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom nowych zasad realizacji usług wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej – projektów OWES w nowej perspektywie, a także roli OWES i ROPS (wspólnych zasad udzielania wsparcia). Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się […]
  Przeczytaj całość »

 • Opracowanie GUS dotyczące podmiotów ekonomii społecznej

 • Główny Urząd Statystyczny upublicznił dwa opracowania, które powstały w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). Zachęcamy Państwa do zapoznania się i korzystania z opracowań: Kondycja […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027” – 11 lipca 2023 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podlaskiego (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok) odbędzie się  spotkanie pn. „OWES w nowej perspektywie finansowej 2021-2027”, na które serdecznie zapraszamy.   Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom nowych zasad realizacji usług wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej – projektów OWES w nowej perspektywie, a także […]
  Przeczytaj całość »

 • Szczepienia Przeciw HPV - Program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV

 • 1 czerwca 2023 r. Polska dołączyła do krajów, które wprowadziły bezpłatne szczepienia przeciw Human Papilloma Virus (HPV) dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Więcej o programie bezpłatnych szczepień przeciwko HPV oraz zapisach na szczepienie: Szczepienia przeciw HPV – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniową wizytę studyjną dla Podlaskich Sieci Współpracy

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskich Sieci Współpracy, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych gmin i powiatów województwa podlaskiego na: Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób tworzących lokalną […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z XII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej

 • Relacja z 12 Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej na terenie Muzeum Wsi. Duża scena rozstawiona na zielonym terenie. Obok stoi drewniany dom. Po obu stronach sceny stoją banery organizatorów i patronów medialnych. Na scenie stoją dwie kobiety i mężczyzna.W dniu 28 maja 2023 r na terenie Muzeum Wsi, podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”, odbyły się XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Targi odbyły się w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku

 • Informujemy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2023. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023

 • Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów. Starszy mężczyzna przy którym stoi kobieta z teczką przemawia na scenie. Za nim stoją statywy na nuty a po prawej stronie obok banera ROPS Białystok na podłodze stoi akordeon.W dniu 9 maja 2023 roku odbył się Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023 zorganizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023 odbył się w Białostockim Ośrodku Kultury. Wzięli w nim udział członkowie Oddziału […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025”

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025” Szanowni Państwo,       Uchwała Nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Strategią rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.), nakłada na samorządy województw […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej – 28 maja 2023 roku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, współorganizowane z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, które odbędą się w dniu 28 maja 2023 r. w godz. 11:00-17:00 na terenie Muzeum Wsi (Leśna 7, 16-010 Wasilków), podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium w trybie zdalnym „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej” skierowane do pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja przedłużona do 19 maj 2023 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne seminarium w trybie zdalnym pn. „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej”. Seminarium prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie seminarium, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO”

 • Założeniem konkursu jest promocja trzeciego sektora, zarówno w samym środowisku działaczy społecznych, jak i wśród mieszkańców województwa. W ramach konkursu wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wraz z nagrodą […]
  Przeczytaj całość »

 • OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY

 • Obchody Światowego Dnia Inwalidy przemawia Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Elżbieta Rajewska-NikonowiczW dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyły się Obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Obchody Światowego Dnia Inwalidy odbyły się w Białostockim Ośrodku Kultury. Wzięli w nich udział członkowie Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (Moduł I)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na: Szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (CUS) Moduł I. Zarządzanie i organizacja usług społecznych – w wymiarze 68 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin podstawy programowej oraz 8 godzin przeznaczonych na wizytę studyjną). realizowane w ramach ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Webinar o Preferencyjnych Pożyczkach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski na start i na rozwój działalności - w dniu 18.04.2023 roku, godz. 11:00

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ w związku z posiadaną preferencyjną ofertą pożyczkową serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społeczne oraz Instytucje nimi zarządzające na Webinar o Możliwości rozwoju poprzez wsparcie finansowe w ramach Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój skierowanych do Podmiotów Ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dotyczące standardu usług mieszkalnictwa w Krakowie

 • W dniach 14-16 marca 2023 roku przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku uczestniczyli w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Celem warsztatów było zapoznanie z założeniami standardu oraz praktycznymi aspektami wdrażania tego […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028

 • W związku z zakończeniem kadencji 2018-2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022 jest dostępny od dnia 17.03.2023 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny za rok 2022 […]
  Przeczytaj całość »

 • Kampania społeczna pt. #RozmawiajReaguj

 • Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2023 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o ogłoszeniu w dniu 10 marca 2023 r. przez Wojewodę Podlaskiego, konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2023 r. w województwie podlaskim w ramach Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w latach 2022,2023 i 2024 przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023

 • Uprzejmie informujemy, że dn. 2 marca 2023 r. została ogłoszona VI edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023. Termin na składanie wniosków upływa 31 marca br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 28.02.2023 r.

 • W dniu 28 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pani Jolanta Świderska – Przewodnicząca Rady, przywitała zgromadzonych następnie przedstawiła porządek spotkania: Wybór nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sprawy różne. Zgodnie z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 23 marca 2003 r. w sprawach organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o naborze w ramach programu Maluch+

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polittyki Społecznej w Białymstoku informuje o naborze w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu MALUCH+ (link do strony ze wszystkimi informacjami o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029), w którym przede wszystkim gminy mogą uzyskać zagwarantowane im środki na utworzenie a następnie utrzymanie aż przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023 r.

 • Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1327, z późn. zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach XI Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 • DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz 11 uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych oraz niwelowanie nierówności społecznych. Corocznie dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących […]
  Przeczytaj całość »

 • CUS, DI, LPDI – działania projektowe planowane do realizacji w 2023 roku

 • W 2023 roku, w ramach realizacji projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje następujące formy wsparcia podlaskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego: doradztwo specjalistyczne w zakresie: tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI), tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI). Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb gmin i powiatów. […]
  Przeczytaj całość »

 • ESPAD. Raport z badań zrealizowanych w województwie podlaskim w 2022 r.

 • W 2022 roku, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach międzynarodowego projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badania ankietowe: „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej uczniów pierwszych klas oraz trzecich klas szkół średnich województwa podlaskiego. Pełna wersja raportu: Raport ESPAD […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka konferencja „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”

 • Konferencja na temat Dzieci i młodzieży w pandemii nowych zagrożeń, w hotelu Silver. Kobieta przemawia do uczestników którzy siedzą na krzesłach w kilku rzędach. Z tyłu na ekranie projekcyjnym jest wyświetlona prezentacja.15 grudnia w Sali konferencyjnej Hotelu Silver w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do pedagogów, wychowawców i nauczycieli podlaskich szkół oraz przedstawicieli podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. Merytoryka konferencji obejmowała tematy istotne z punktu widzenia pracy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia Centrów Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w planie finansowym na 2022 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie nowo tworzonych Centrów Integracji Społecznej, zgodnie z art. 8 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym . Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z kosztorysem wydatków (wzór w załączeniu). Materiały do pobrania: Wzór wniosku Sprawozdanie CIS
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na warsztaty organizowane przez ROPS w Krakowie

 • Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Projekt […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Praca socjalna z osobami starszymi”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 26 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy i komunikacji z […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 7, 8 i 9 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” dla 44 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było poznanie metod skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu […]
  Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości z roku 2019

  Archiwum wiadomości z roku 2018

  Archiwum wiadomości z roku 2017

  Archiwum wiadomości z roku 2016

  Archiwum wiadomości z roku 2015

  Archiwum wiadomości z roku 2014

  Archiwum wiadomości z roku 2013

  Archiwum wiadomości z roku 2012