W związku ze zmianą siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z ul. Kombatantów 7 do nowej lokalizacji na ul. Generała George’a Smitha Pattona 8 informujemy, iż kontakt telefoniczny może być czasowo utrudniony.

Telefony do kontaktu:
Kancelaria: tel. 798707579,
Dział Polityki Społecznej: tel. 782819868.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku pozostaje pod tym samym adresem.

Aktualności – polityka rodzinna

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym nt. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn.„Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […] Przeczytaj całość »

 • Gdzie dostać Kartę Dużej Rodziny

 • Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Aby otrzymać i odebrać Kartę […] Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwa Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury” Celem kampanii jest: szerzenie świadomości i znaczenia kangurowania zgodnie z zaleceniami WHO, wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry” po urodzeniu dziecka, uwrażliwienie rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, uświadomienie […] Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym realizuje Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.” Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w III Konkursie "Pisanka Wielkanocna"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w III Konkursie „Pisanka Wielkanocna” organizowanym przez Fundację na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych. Konkurs skierowany jest do: podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, […] Przeczytaj całość »

                   
   

  OPS - portal pomocy społecznej

  rodzina.gov.pl
  rodzicielski.gov.pl
  zlobki.mpips.gov.pl - opieka nad maluchami
  Karta dużej rodziny
  Zostań partnerem karty dużej rodziny