Realizacja grantów „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – Zmiana okresu kwalifikowalności i realizacji Zadania 3

  • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” informujemy, że Grantodawca otrzymał zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — Instytucja Pośrednicząca w PO WER na zmianę okresu realizacji, co związane jest ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków, Zadania 3 – koszty związane z […]Przeczytaj całość »

  • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – Wzór opisu dokumentów finansowych

  • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” udostępniamy Państwu wzór opisu dokumentacji finansowej. Proszę o stosowanie, poprzez bezpośrednie umieszczenie opisu na dokumencie finansowym. Wzór opisu dokumentów finansowych aktualizacja z dnia 9.09.2020 r.Przeczytaj całość »