Baner - Akademia Aktywności.

Aktualności pomocy społecznej

 • Nagrody w dniu Pracownika Socjalnego 16.11.2023 r.

 • Od lewej stoją Wiceminister Stanisław Szwed, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzena Kryńska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Minister Marlena Maląg trzyma kwiaty.W dniu 16 listopada 2023 roku, minister Marlena Maląg wręczyła nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2023 oraz honorowe odznaki „Primus in Agendo”. Towarzyszyli jej wiceminister Stanisław Szwed oraz członkowie Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny. Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 roku”

 • W dniach 23 oraz 24 października 2023 r. odbyły się dwa szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 roku” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.” skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.”. Szkolenie prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 15 osób. Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną: materiały […]Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Polskim Związku Głuchych w Białymstoku. Starsza kobieta stoi na środku małej sali przed wyświetloną prezentacją i przemawia. Obok przy stoliku z laptopem i projektorem stoi kobieta w jaskrawej koszulce. Na podłodze leżą dwa fantomy a dwa kolejne stoją obok na stoliku. Wokół siedzą uczestnicy.W dniu 23 września 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty odbyły się w Polskim Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku przy ul. Dziesięciny 59, a uczestniczyły w nich osoby niesłyszące i słabosłyszące. W czasie pięciogodzinnego spotkania uczestnicy nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

 • Szanowni Państwo, FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r. Z projektu mogą skorzystać: Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o […]Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Piknik dla osób niepełnosprawnych w Wasilkowie. Grupa młodzieży na wózkach inwalidzkich siedzi na świeżym powietrzu przy podłużnym stole i wykonuje rękodzieła. Wśród nich znajdują się opiekunowie.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region podlaski oraz z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 3 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jak co roku osoby z niepełnosprawnością ruchową w szczególności […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn. „Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym – jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym?"

 • Szanowni Państwo, W imieniu prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej konferencji poświęconej osobom z zespołem otępiennym. W tym roku omawiany będzie temat zaginięć wśród osób starszych, szczególnie […]Przeczytaj całość »

 • Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku

 • Informujemy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2023. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium w trybie zdalnym „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej” skierowane do pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja przedłużona do 19 maj 2023 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne seminarium w trybie zdalnym pn. „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej”. Seminarium prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie seminarium, […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Praca socjalna z osobami starszymi”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 26 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy i komunikacji z […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 7, 8 i 9 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” dla 44 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było poznanie metod skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Praca socjalna z osobami starszymi”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 15 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników. Cel szkolenia: poznanie metod […]Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin – 4 wrzesień 2022 rok

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Liczna grupa osób na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny wokół domu krytego strzechą.Kontakty społeczne i dobre relacje z innymi ludźmi pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Organizowanie spotkań jest antidotum na poczucie osamotnienia wynikające z izolacji oraz barier z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. W dniu 4 września 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2022 r. oraz 12 i 13 lipca 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […]Przeczytaj całość »

 • Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”!

 • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka […]Przeczytaj całość »

 • Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

 • W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 803), zgodnie z którym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora […]Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości 2021

  Archiwum wiadomości 2020

  Archiwum wiadomości 2019

  Archiwum wiadomości 2018

  Archiwum wiadomości 2017