Skład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji

15 grudnia 2017 roku., podczas wojewódzkiej konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Podlaskich Dni Seniora, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński wręczył nominacje członkom Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego powołanym Zarządzeniem Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku. 

Skład osobowy Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji:

 1. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 2. Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 3. Alina Pyłkowska – Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 4. Jolanta Wołągiewicz – specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 5. Krystyna Cylwik – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 6. Jan Kalinowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku,
 7. Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów,
 8. Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów,
 9. Stanisław Danilewicz – Przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
 10. Jerzy Andrzej Nazaruk – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku,
 11. Teresa Sołowiej – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce,
 12. Mikołaj Żabiński – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury,
 13. Zdzisława Sawicka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz osób starszych,
 14. Irena Czerwionka – Przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,
 15. dr hab. med. Barbara Małgorzata Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciel środowiska naukowego i medycznego znający problematykę osób starszych.

15 grudnia 2017 roku odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, podczas którego wybrano prezydium Rady.

Prezydium Rady stanowią:

 1. Przewodnicząca Rady – Pani Jolanta Wołągiewicz,
 2. Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Grażyna Czajkowska,
 3. Sekretarz Rady – Pani Maria Jolanta Lauryn.