Zasady udziału w szkoleniach Projekt Akademia Pomocy Społecznej

  • Zasady udziału w wydarzeniach (szkoleniach) organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2

  • Logo Akademii Pomocy Społecznej  Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem wydarzeń kulturalnych (szkoleń). Jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia (szkolenia) i biorącej w nim udział – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości. Zasady ogólne Fizyczny udział w przygotowaniach […]Przeczytaj całość »