Projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Ministerstwa Rozwoju oraz Unii Europejskiej.

Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa