Aktualności Projektu

 • Zaproszenie na szkolenie dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych gmin i powiatów województwa podlaskiego na: Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób tworzących lokalną […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych gmin i powiatów województwa podlaskiego na: Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób tworzących lokalną […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (Moduł I)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na: Szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (CUS) Moduł I. Zarządzanie i organizacja usług społecznych – w wymiarze 68 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin podstawy programowej oraz 8 godzin przeznaczonych na wizytę studyjną). realizowane w ramach ustawy z […]Przeczytaj całość »

 • CUS, DI, LPDI – działania projektowe planowane do realizacji w 2023 roku

 • W 2023 roku, w ramach realizacji projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje następujące formy wsparcia podlaskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego: doradztwo specjalistyczne w zakresie: tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI), tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI). Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb gmin i powiatów. […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia kompetencyjne CUS: Podsumowanie trzech modułów szkoleniowych

 • Szkolenia kompetencyjne Centrum Usług Społecznych. Grupowe zdjęcie na schodach przed wejściem do Hotelu Trio.28 września 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społeczny w Białymstoku zakończył realizację trzech modułów szkoleń kompetencyjnych pracowników centrum usług społecznych – Zarządzanie i organizacja usług społecznych, Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych oraz Organizacja społeczności lokalnej. Szkolenia zostały zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji (Nowe terminy)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia:   1. […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne CUS: Moduł III. Organizacja Społeczności lokalnej (Nowe terminy)

 • W związku z niezrekrutowaniem wystarczającej liczby uczestników Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapraszana na: Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych: Moduł III. Organizacja społeczności lokalnej Szkolenie jest realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia: Rozwój […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na: Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS) realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym w Rozporządzeniu Rady […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze Deinstytucjonalizacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze Deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia: Omówienie istoty procesu deinstytucjonalizacji, w tym: definicja procesu, podstawowe założenia, formy usług […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno - webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji – podmioty sektorowe

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Przedstawicieli podmiotów sektorowych   (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, itp.) z terenu województwa podlaskiego na  Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej,  a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję dotyczącą Modeli Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Przedstawicieli JST oraz pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na Wojewódzką Konferencję prezentującą MODELE KOOPERACJI i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  w efektywnej praktyce wsparcia. […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego na  3-dniowe Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej,  a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  w efektywnej praktyce wsparcia. […]Przeczytaj całość »

 • W imieniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków i Centrów Polityki Społecznej pragniemy serdecznie podziękować naszym Partnerom – Gminom i Powiatom, ich Władzom

 • W imieniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków i Centrów Polityki Społecznej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze, pragniemy serdecznie podziękować naszym Partnerom – Gminom i Powiatom, ich Władzom, Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie modeli […]Przeczytaj całość »

 • Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • W 2020 r. zakończono realizację II Kamienia Milowego Projektu. W ramach etapu, w sześciu podlaskich gminach, przy współpracy z powiatami, pilotażowo wdrożono i testowano opracowany Model Kooperacji. W testowaniu Modelu uczestniczyły następujące gminy: gmina Narewka – powiat hajnowski, gmina Kolno – powiat kolneński, gmina Łomża – powiat łomżyński, gmina Piątnica – powiat łomżyński, gmina Wysokie […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego na szkolenie specjalistyczne „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy” w ramach Szkoły Kooperacji Poziom Regionalny – Szkoleniowy Etap Rozszerzony – rok 2020, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenie "Kalkulator kosztów zaniechania jako narzędzie do pracy radnych i władz lokalnych"

 • Stłoczona grupa uśmiechniętych osób stoi po jednej stronie stołu. Większość osób trzyma dyplomy.W dniu 21 lutego 2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w Białymstoku, w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, zorganizowano spotkanie szkoleniowe pn. „Kalkulator kosztów zaniechania jako narzędzie do pracy radnych i władz lokalnych”. Uczestnikami spotkania byli radni gmin wiejskich i radni powiatowi oraz animatorzy Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w projekcie […]Przeczytaj całość »

 • Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny

 • Grupowe zdjęcie na tle zielonego parku. Większość trzyma po jednej literce które układają sie w - Liderzy Kooperacji 2019.W dniach 6-8 listopada br. w Lublinie zorganizowano 3-dniowe Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny. Uczestnikami spotkania byli członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji gmin wiejskich województwa podlaskiego, wyłonionych do udziału w testowaniu Modelu Kooperacji oraz przedstawiciele wojewódzkich podmiotów sektorowych, wchodzących w skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego na 2-dniowe szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu: Szkoła Kooperacji Poziom Regionalny – Szkoleniowy Etap Rozszerzony w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego na 3-dniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, realizujący projekt partnerski pn.: „Liderzy kooperacji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, realizujący projekt partnerski pn.: „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna […]Przeczytaj całość »

 • Wyniki rekrutacji powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja powiatów i gmin wiejskich z województwa podlaskiego do udziału w II Kamieniu Milowym (tj. testowaniu Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich) w ramach Projektu Liderzy Kooperacji w województwie podlaskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet […]Przeczytaj całość »

 • Spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich podmiotów sektorowych nt. Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • Trzy osoby siedzą przy stole oraz jedna stoi i przemawia. Z tyłu widać baner z podlaskim logiem oraz baner liderów kooperacji.W dniu 6 maja 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu z reprezentantami wojewódzkich podmiotów sektorowych. Na spotkaniu zaprezentowano założenia i harmonogram wdrażania Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich, oraz omówiono rolę i zadania wojewódzkich podmiotów sektorowych w testowaniu Modelu. Rezultatem spotkania było zawarcie porozumienia o powołaniu […]Przeczytaj całość »

 • Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż termin nadsyłania kart zgłoszeniowych do udziału w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich został przedłużony do dnia 09.05.2019 r. W testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich mogą uczestniczyć: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, mające akceptację Starosty, który jednocześnie wyrazi zgodę na udział radnego powiatu lub członka zarządu na […]Przeczytaj całość »

 • Podsumowanie spotkania informacyjnego nt. Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich w województwie podlaskim

 • Stół przy którym stoi kobieta z dokumentami w rękach oraz obok siedzi mężczyzna. W tle baner z logiem Podlaskie i baner ROPS Białystok.Dnia 10 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się spotkanie informacyjne Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich w województwie podlaskim, zorganizowane przez Zespół ds. Modelu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Starostw i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa podlaskiego. W pierwszej części spotkania przedstawiono dotychczas zrealizowane […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza powiaty oraz gminy wiejskie do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich w województwie podlaskim.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza Starostów oraz Dyrektorów i pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa podlaskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym Modelu Kooperacji. W kwietniu 2019 r. rozpoczyna się etap testowania Modelu Kooperacji, który będzie wdrażany w województwie podlaskim, w ramach pilotażu. Do udziału w testach, pierwszeństwo mają Powiaty i Gminy, które uczestniczyły […]Przeczytaj całość »

 • Spotkania konsultacyjne Modelu Kooperacji gmin wiejskich

 • Grupa osób dyskutuje przy jednym stole na którym znajdują się dokumenty oraz poczęstunek.W dniu 22 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, odbyły się konsultacje założeń Modelu Kooperacji, opracowanych w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” Podczas konsultacji przedstawiono cel, założenia oraz etapy projektu. Zaprezentowano zrealizowane w ramach I Kamienia Milowego działania. Omówiono wypracowane założenia Modelu, które stanowiły przedmiot dyskursu. […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Sokółce

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz ze Starostwem Powiatowym w Sokółce zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego […]Przeczytaj całość »

 • Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Grupowe zdjęcie. Każda z osób trzyma kartę z literą. Litery składają się w słowa - 2018 Kooperacji Liderzy.W dniach 26-28 listopada 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się 3-dniowe Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny. Pierwszego dnia Spotkania uczestnicy Gmino-Powiatowych Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego wymienili doświadczenia oraz spostrzeżenia związane z pracą merytoryczną w ramach Zespołów. Moderator Spotkania przedstawił wyniki przeprowadzonych wśród zaangażowanych w opracowanie Modelu […]Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz Animatorów Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji

 • Grupa osób siedzi przy stole z poczęstunkiem podczas spotkania. Jedna z osób ma laptopa przed sobą.W dniu 20 listopada br., w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, odbyło się Spotkanie Przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz Animatorów Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, a także wskazanie istotnych celów założonych do realizacji przez zaangażowane podmioty w kolejnym etapie projektu. Podczas spotkania […]Przeczytaj całość »

 • Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie: „Liderzy Kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż do udziału w projekcie pn.: „Liderzy Kooperacji” wyłoniono następujące wojewódzkie podmioty sektorowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Sąd Okręgowy w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuPrzeczytaj całość »

 • Gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu dotyczące rekrutacji gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”. Zgodnie z zapisami w projekcie dotyczącymi konieczności zróżnicowania gmin oraz zasadami rekrutacji wybrano 8 spośród zgłoszonych gmin wiejskich z 6 […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa  Przeczytaj całość »