Kampanie społeczne

  • Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia”
  • W listopadzie 2018 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna pod nazwą „Krzywo weszło – zmień ustawienia”, adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Kampania będzie trwała od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. Celem kampanii jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Główną częścią kampanii […] Czytaj całość »

  • Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”
  • 17 listopada 2017 roku, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV. Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie […] Czytaj całość »

  • „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”. Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży […] Czytaj całość »

  • "Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!"
  • Ruszyła kampania „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!”. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, będące inicjatorem kampanii, kontynuuje przekaz z roku 2011 mówiący, iż większość młodych ludzi nie używa narkotyków. Niezmiennym celem kampanii jest propagowanie zabawy, nauki i pracy bez wspomagania środkami psychoaktywnymi. W 2012 w centrum kampanijnego zainteresowania jest PASJA! […] Czytaj całość »