Dokumenty rekrutacyjne Akademia Pomocy Społecznej

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki i zasady udziału uczestników w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania projektu.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 1 z dnia 9 września 2020 roku do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.„Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 2 z dnia 6 października 2020 roku do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 3 z dnia 8 października 2020 roku do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 4 z dnia 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 5 z dnia 16 grudnia 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 6 z dnia 09 września 2022 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”

ANEKS nr 6 z dnia 09 września 2022 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”