Aktualności projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba”

Logo Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społeczneych"EaSI" (2014-2020)

  • Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is really needed” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

  • W ostatnich latach obserwujemy postępujący proces starzenia się ludności, który wymaga systemu zapewnienia wsparcia osobom zależnym. Niezwykle ważne staje się wzmocnienie środowiskowych form wsparcia starszych, schorowanych i niepełnosprawnych mieszkańców, poprzez usługi opiekuńcze w ich miejscu zamieszkania. Na terenie województwa podlaskiego realizowany jest Projekt partnerski pn.: ”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is […]Przeczytaj całość »

  • Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

  • W dniach 26-30 lipca 2021 r. odbyły się drugie gminne spotkania budujące sieć instytucji w ramach projektu partnerskiego pn.: ”Dać to, czego naprawdę potrzeba”. Mimo okresu urlopowego, uczestniczyło w nich 41 osób, reprezentujących różne instytucje, organizacje pozarządowe, grupy funkcjonujące w danych środowiskach lokalnych deklarujące chęć uczestniczenia w testowaniu innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki nad osobami zależnymi, […]Przeczytaj całość »

  • Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

  •   W ramach projektu partnerskiego pn.:”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020, w miesiącach: maju i […]Przeczytaj całość »

  • Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

  •     Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie  i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku jest współrealizatorem projektu partnerskiego pn.:”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is […]Przeczytaj całość »