Aktualności „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – zasady realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o obowiązkach informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 […]Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata […]Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.  Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.  Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że w przypadku otrzymania grantu na realizację działań w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, wydatki dotyczące środków ochrony w miarę możliwości oraz potrzeb, winny być ponoszone w zgodzie z „Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19” zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.  Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.  Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie naboru grantów w ramach projektu "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego"

 • Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór grantów  w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu […]Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

 • 25 czerwca 2020 r. w Warszawie Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowanego przez Województwo […]Przeczytaj całość »