Badania i analizy ekonomii społecznej

 • Ekspertyza - identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim

 • Przekazujemy Państwu ekspertyzę „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

 • Przekazujemy Państwu nowoopracowany raport badawczy pn. „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017

 • W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza gospodarcza

 • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. Finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Ekspertyza została zrealizowana w ramach  projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza instytucjonalna

 • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt.  Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym. Ekspertyza została zrealizowana w ramach  projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza społeczna

 • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. Finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Ekspertyza została zrealizowana w ramach  projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy “Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. “Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

 • W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Diagnozy potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim przekazujemy Państwu opracowany materiał. Zrealizowane badanie miało charakter wojewódzki i zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014

 • Przekazujemy Państwu raport: Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020” za rok 2014. Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (rok 2014) w województwie podlaskim na rzecz ekonomii społecznej. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem. Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport końcowy - Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego

 • Do pobrania: RAPORT KOŃCOWY – Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego
  Przeczytaj całość »