Aktualności Działu Badań i Analiz

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2023 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 jest dostępny od dnia 14.03.2024 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny za rok 2023 […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2021-2022”. Dane ujęte w analizie na poziomie regionalnym (wojewódzkim) oraz krajowym posłużyły do przedstawienia sytuacji województwa podlaskiego na tle całego kraju i innych województw. Dokument ten jest również wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022 jest dostępny od dnia 17.03.2023 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny za rok 2022 […]
  Przeczytaj całość »

 • Usługi opiekuńcze – analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, mając na uwadze proces deinstytucjonalizacji, zlecił Pracowni Rozwoju Przemysława Kozaka w Warszawie, przeprowadzenie ekspertyzy „Usługi opiekuńcze – analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu woj. podlaskiego”. Przedmiotem ekspertyzy było rozpoznanie uwarunkowań realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (bez specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki badania „Domy Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego w kontekście usamodzielnienia mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie z przedstawicielami Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, pod kątem możliwości usamodzielnienia się mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji. W załączeniu przekazujemy Państwu wyniki przedmiotowego badania. Do pobrania: Wyniki badania „Domy Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego w kontekście usamodzielnienia mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji”
  Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”,

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »