Kontakt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok

tel. 85 744 72 72

fax: (85) 744 71 37 

e-mail: rops@rops-bialystok.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska –  regionalny ekspert ds. deinstytucjonalizacji usług

– tel. 85 744 71 43 w. 212

Aneta Filipowicz –  regionalny ekspert ds. deinstytucjonalizacji usług

– tel. 85 744 72 72 w. 210

Katarzyna Józefowicz – ekspert merytoryczny ds. modelu

– tel. 85 744 72 72 w. 210

 

Stopka z czterema partnerami projektu - ROPS w Białymstoku, Województwo Podlaskie, Otwórzmy przed nimi życie, Centrum Integracji Społecznej w Augustowie.