Baner - Krajowe Centrum ds. AIDS Agenda Ministra Zdrowia - Mamy czas rozmawiać.
Logo programy rekomendowane.
Bezpłatna infolinia województwo podlaskie, numer telefonu 694 74 64 64

Aktualności w profilaktyce uzależnień

 • Dzień Dziecka na miejskiej plaży

 • Plaża Miejska Dojlidy 29 maja tętniła dziecięcą radością. Tego dnia Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, angażując najciekawsze służbowe atrakcje oraz partnerskie instytucje, zorganizowała Dzień Dziecka pod chmurką. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku włączył się w zapewnienie dobrej zabawy zgromadzonym na plaży dzieciom, by oprócz pasjonujących pokazów, czekało na nie malowanie twarzy, wata cukrowa, zaplatanie […] Czytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin

 • Informujemy, iż uruchomiliśmy specjalną, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży, a także opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz zachowaniami kompulsywnymi, na terenie woj. podlaskiego. Pod numerem telefonu 694 74 64 64 dyżury pełnią: poniedziałek w godz. 19.00 – 21.00 – prawnik wtorek w godz. 19.00 – […] Czytaj całość »

 • Seminaria pn.: „Współpraca instytucjonalna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w województwie podlaskim”

 • Seminarium na temat przeciwdziałaniu przemocy i uzależnieniom. Mównica z logiem policji oraz mikrofonem na tle wyświetlonej prezentacji z tytułem szkolenia.11 i 13 grudnia w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyły się seminaria poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i uzależnieniem w województwie podlaskim. Seminaria skierowane były do dzielnicowych, zawodowych kuratorów sądowych oraz przedstawicieli pomocy społecznej. W trakcie spotkań omówiono zmiany w przepisach prawa, rolę policjanta „pierwszego kontaktu” oraz dobre praktyki współpracy na rzecz profilaktyki i prewencji. […] Czytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zachowań

 • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem tel. 694 74 64 64 dyżurują: Poniedziałek godz. 18-20 prawnik Wtorek, czwartek i piątek godz. 18-20 specjalista psychoterapii uzależnień Czytaj całość »

 • Szczepienia Przeciw HPV - Program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV

 • 1 czerwca 2023 r. Polska dołączyła do krajów, które wprowadziły bezpłatne szczepienia przeciw Human Papilloma Virus (HPV) dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Więcej o programie bezpłatnych szczepień przeciwko HPV oraz zapisach na szczepienie: Szczepienia przeciw HPV – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl) Czytaj całość »

 • ESPAD. Raport z badań zrealizowanych w województwie podlaskim w 2022 r.

 • W 2022 roku, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach międzynarodowego projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badania ankietowe: „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej uczniów pierwszych klas oraz trzecich klas szkół średnich województwa podlaskiego. Pełna wersja raportu: Raport ESPAD […] Czytaj całość »

 • Wojewódzka konferencja „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”

 • Konferencja na temat Dzieci i młodzieży w pandemii nowych zagrożeń, w hotelu Silver. Kobieta przemawia do uczestników którzy siedzą na krzesłach w kilku rzędach. Z tyłu na ekranie projekcyjnym jest wyświetlona prezentacja.15 grudnia w Sali konferencyjnej Hotelu Silver w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do pedagogów, wychowawców i nauczycieli podlaskich szkół oraz przedstawicieli podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. Merytoryka konferencji obejmowała tematy istotne z punktu widzenia pracy z […] Czytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia Centrów Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w planie finansowym na 2022 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie nowo tworzonych Centrów Integracji Społecznej, zgodnie z art. 8 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym . Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z kosztorysem wydatków (wzór w załączeniu). Materiały do pobrania: Wzór wniosku Sprawozdanie CIS Czytaj całość »

 • Konferencja „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 15 grudnia 2022 r. organizuje wojewódzką konferencję pn. „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”. Obszar merytoryczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży, rozwojem ich psychiki, przemoc wobec dzieci i nastolatków a także profilaktykę rekomendowaną na poziomie europejskim. Szczegółowy program konferencji znajduje […] Czytaj całość »

 • Szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prelekcje

 • 5 września w Sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku miało miejsce szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, miało na celu wprowadzenie przedstawicieli samorządów gminnych województwa podlaskiego w […] Czytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin

 • Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem 694 74 64 64 dyżury pełnią: prawnik – poniedziałek w godz. 18.00-20.00 specjalista psychoterapii uzależnień- wtorek, czwartek, piątek godz. 18.00-20.00 Czytaj całość »

 • Światowy Dzień Świadomości FASD

 • 9 września to corocznie obchodzony Światowy Dzień Świadomości FASD . Ideą święta jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, a także uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ciazabezalkoholu.info/ Czytaj całość »

 • Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Fundacja ETOH oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach […] Czytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zaprasza na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej nr 115 (sala sejmikowa, I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania. Do pobrania: wzór wniosku o dotację wzór sprawozdania Czytaj całość »

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Do pobrania: Wytyczne dla gmin Czytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 • Zgodnie z art. 41 ust. 2c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją […] Czytaj całość »

     Akty prawne

     Przydatne linki

  Archiwum wiadomości