Posiedzenia rady seniorów przy marszałku województwa podlaskiego i kadencji