Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 27.01.2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska- zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Następnie zostało powołane prezydium Rady, w następującym składzie:

  • Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Prezes Fundacji „Oswoić świat” w Białymstoku została przewodniczącą Rady,
  • Pani Elżbieta Katarzyna Kujawa, Pełnomocnik Regionalnej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie została wiceprzewodniczącą Rady,
  • Pan Rafał Średziński, Prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” został sekretarzem Rady

Na koniec spotkania podjęto dyskusje na temat przyszłych działań Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkowie zgłaszali propozycje tematów, które powinny być rozpatrzone w obecnej kadencji.