Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”. Badaniu przyświecał cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego z wykorzystaniem również danych zastanych. Niniejsze badanie przeprowadzono w każdym z województw. Na podstawie uzyskanych danych w ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” opracowany zostanie raport ogólnopolski o przedmiotowej tematyce.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie