Koło Gospodyń Wiejskich

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Koło Gospodyń Wiejskich w woj. podlaskim w 2023 r.

Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) to forma prawna działająca w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich są dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. KGW są organizacją pozarządową i tym samym zaliczane są do podmiotów ekonomii społecznej.

Aktualny Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich: https://krkgw.arimr.gov.pl/

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi kołami gospodyń wiejskich 2023 r.