Zakłady Aktywności Zawodowej

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Zakłady Aktywności Zawodowej w woj. podlaskim w 2023 r.

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) to podmioty, których głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną, nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która go utworzyła. Zakłady Aktywności Zawodowej mogą prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. „Dochody z tej działalności muszą być przeznaczone w całości na zakładowy fundusz aktywności, z którego finansowane mogą być m.in. wydatki na:

  • usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy,
  • wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w zakładzie pracy,
  • poprawę warunków pracy osób z niepełnosprawnościami,
  • zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobom z niepełnosprawnościami,
  • dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób z niepełnosprawnościami,
  • rekreacja i uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym,
  • pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.

Zakłady Aktywności Zawodowej działają w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Tworzą one miejsca pracy dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, jednocześnie przyczyniając się do społecznej reintegracji ich pracowników. ZAZ mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami.

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi zakładami aktywności zawodowej 2023 r.

Tabela 1. Zakłady Aktywności Zawodowej w woj. podlaskim w 2023 r.
Lp. Nazwa Adres Telefon E-mail
1 Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży Al. Legionów 145A, 18-400 Łomża 887 093 000 poczta@aktywniwpracy.pl
2 Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Lipniak 3, 16-402 Suwałki 512 194 590
509 709 386
biuro@zazsowa.pl
3 Zakład Aktywności Zawodowej ,,MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok 510 930 517
533 289 712
wtz@mydlainnych.pl
4 Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie Ruda 71, 19-111 Krypno Kościelne 513 816 376 recepcja@fpdn.org.pl
5 Zakład Aktywności Zawodowej ,,WYTWÓRNIA” ul. Octowa 2A, 15-399 Białystok 502 3432 28 ania@alpi.org.pl
6 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola 605 087 819 pzaz.suchowola@gmail.com
7 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły 85 333 31 99 recepcja@pzazkrzyzewo.pl

sekretariat@pzazkrzyzewo.pl

8 Zakład Aktywności Zawodowej DIALOG
  1. Boguszyce 50, 18-400 Łomża
  2. ul. Polowa 49, 18-400 Łomża
884 775 778 biuro.zaz@fundacjadialog.pl
9 Zakład Aktywności Zawodowej „Hajnówka” ul. 3 Maja 42A, 17-200 Hajnówka 606 950 959 otulinamarzen@wp.pl