Lista PS

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus


 

Od 30.10.2022 r. wraz z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej (Dz. U. 2022 poz. 1812), nadawaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego na terenie woj. podlaskiego zajmuje się Podlaski Urząd Wojewódzki.

Więcej informacji o nadaniu statusu PS:

Wykaz przedsiębiorstw społecznych zgodny z art. 19 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej dostępny jest w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej: Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (rjps.mrips.gov.pl)

Lista przedsiębiorstw społecznych działających w oparciu o wytyczne CT9 (status nadany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) wygasła z końcem 2023 r.

Wymagania jak zostać przedsiębiorstwem społecznym w ośmiu krokach. Więcej informacji w podręczniku (załącznik wyżej).

Mapa Polski przedstawiająca liczbę przedsiębiorstw społecznych które powstały zgodnie z zapisami ustawy o ekonomii społecznej.