Zakup Prospołeczny

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus


 

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług. Przyznanie znaku ma na celu stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Produkty i usługi oznaczone są tym znakiem:

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”:

 1. Forma prawna podmiotu certyfikowanego
 2. Społeczne cele działania podmiotu
 3. Stosowny okres funkcjonowania (co najmniej 6 miesięcy)
 4. Ekonomiczny wymiar działania podmiotu (w ostatnim okresie obrachunkowym podmiot musi posiadać nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów)

Przyznanie Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Nadanie certyfikatu „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o certyfikację, przez Podlaską Kapitułę Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”, zostaje podpisana Umowa Licencyjna na korzystanie ze Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Podmiot, któremu przyznano znak jakości otrzymuje certyfikat oraz księgę znamionową logotypu.

Po roku posługiwania się certyfikatem należy zwrócić się do instytucji certyfikującej o przedłużenie licencji na kolejny rok przekładając odpowiedni wniosek.

Więcej informacji o podmiotach certyfikowanych z Polski można uzyskać na stronie www.zakupprospoleczny.pl

Lista podlaskich podmiotów ekonomii społecznej objętych certyfikacją „Zakup Prospołeczny”:

Logo Centrum Integracji Społecznej Żelazna Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadzieli. Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku (Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei)

 • prowadzenie kawiarni „W starym Kinie”,
 • wyrób i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych.
Logo Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok - Eindhoven z Białegostoku. Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven (dawniej Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven)

 • sprzedaż przedmiotów z darowizn w sklepie „Pod Wiatrakiem”.
Logo Zakładu Aktywności Zawodowej Sowa w Lipniaku. Zakład Aktywności Zawodowej Sowa w Lipniaku

 • usługi hotelarskie,
 • usługi gastronomiczne i cateringowe,
 • produkcja ciast,
 • wyroby rękodzieła.
Logo Zakładu Aktywności Zawodowej My Dla Innych w Białymstoku. Zakład Aktywności Zawodowej „My Dla Innych” w Białystoku

 • zaproszenia na ślub i wesele, oraz dekoracje weselne,
 • kartki okolicznościowe,
 • torby z banerów,
 • recyklingowe produkty uszyte na maszynie do szycia,
 • znaczki reklamowe na agrafce w rozmiarze 56 mm.
Logo Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo. Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie (dawniej Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie)

 • usługi noclegowe,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi rehabilitacyjne,
 • usługi rekreacyjne.
Logo Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży.  

Zakład Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży

 • Torby zakupowe: bawełniane i poliestrowe.

 

Logo Spółdzielni Jedyneczka w Suwałkach.  

Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka w Suwałkach:

 • Żłobek niepubliczny „Jedyneczka”

 

Logo Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

 • Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i chorym
 • Usługi porządkowe
 • Rękodzieło okolicznościowe
 • Rękodzieło świąteczne
Logo Centrum Integracji Społecznej w Augustowie. Centrum Integracji Społecznej w Augustowie

 • Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni, ukwieceń i ogrodów

 

Logo Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Zakład Aktywności Zawodowej „WYTWÓRNIA” – Apli w Białymstoku

 • produkcja makaronu świeżego
Logo Fundacji Działań Lokalnych LOGOS w Wierzbowie (gm. Śniadowo) Fundacja Działań Lokalnych LOGOS w Wierzbowie (gm. Śniadowo)

 • sklep z wyrobami medycznymi i ortopedycznymi
 • usługi rehabilitacyjne
Logo Fundacji „Dwa Serca” Fundacja „Dwa Serca” w Uśniku

 • Usługi opiekuńczo bytowe dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorym i niepełnosprawnym.
Logo - Stowarzyszenie Podlaski Raj Stowarzyszenie „Podlaski Raj”

 • Usługi turystyczno-szkoleniowe – szkoleniowa Stodoła (miejsce organizacji imprez rodzinnych oraz okolicznościowych), wynajem domków letniskowych, wypoczynek na łonie natury.
Logo - Sękalik Stowarzyszenie „Sękalik”

 • Usługi turystyczne – wynajem Quadów, pole kamperowe, pole namiotowe, wynajem domków letniskowych
Logo Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

 • Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
 • Działalność Hajnówka Centralna – Stacja Kultury
 • Działalność artystyczna i edukacyjna
 • Działalność hostelowa
Logo Kostroma.Logo Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

 • Działalność Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach wraz ze sklepem z pamiątkami regionalnymi
 • Działalność wydawnicza w postaci książek, przewodników i pocztówek

Link:
http://www.zakupprospoleczny.pl/podmioty/podlaskie/10/57

 

Materiały do pobrania: