Kluby Integracji Społecznej

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Kluby Integracji Społecznej w woj. podlaskim w 2023 r.

Kluby Integracji Społecznej (KIS) to jednostki, których celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi klubami integracji społecznej 2023 r.

Tabela 1. Kluby Integracji Społecznej w woj. podlaskim w 2023 r.
Lp. Nazwa Adres Telefon E-mail
1. Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Radziłowie ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów 796 832 367, 797 053 845 jankowska12@op.pl
2. Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy 85 833 50 25 w.201,
85 715 25 50 w. 201
mgopslapy@pro.onet.pl
3. Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych Dubicze Osoczne 45, 17-200 Hajnówka 85 682 31 93 gops@gmina-hajnowka.pl
4. Klub Integracji Społecznej w Sokółce ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka 85 711 20 64 opssok@op.pl
5. Klub Integracji Społecznej „Nowa Droga” w Białymstoku ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok 607 645 779 kis@sciencepoint.pl
6. Klub Integracji Społecznej „Kurnik” w Hajnówce ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka 85 682 20 11 mops-hajnowka@home.pl