Informacja o zgodności Projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


W przypadku podejrzenia niezgodności Projektu lub działań projektowych FERS realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) jest możliwość zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności z postawieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy UE, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje).