Centrum Integracji Społecznej

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Centra Integracji Społecznej w woj. podlaskim w 2023 r.

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizującą reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym[1]. Głównym celem CIS jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. CIS jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez jego uczestników. Podejmowane przez CIS działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążą do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi centrami integracji społecznej 2023 r.

Tabela 1. Centra Integracji Społecznej w woj. podlaskim w 2023 r.
Lp. Nazwa Adres Telefon E-mail
1. Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach ul. Chełmońskiego 2, 18-100 Łapy 691 533 804 ania1509@wp.pl
2. Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok 881 321 900 jolanta@kdn.bialystok.pl
3. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Piątnicy ul. Stawiskowa 6, 18-421 Piątnica 513 088 286 cis-lomza@o2.pl
4. Centrum Integracji Społecznej HOLOS w Białymstoku ul. Baranowicka 79/1, 15-554 Białystok 509 165 356 holos.biuro@gmail.com
5. Centrum Integracji Społecznej w Augustowie
 1. ul. Wojska Polskiego 7, 16-300 Augustów
 2. Kurianka 43,
  16-315 Lipsk
87 643 01 00 sisg@sisg.org.pl
6. Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku ul. Kolejowa 26 A, 15-701 Białystok 85 742 40 90 cis@fundacjadialog.pl
7. CIS w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 5,
17-111 Boćki
857 319 610 m.korniluk@gminabocki.pl
8. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie ul. Os. Południe 36/1, 19-200 Grajewo 794 670 100,

86 261 12 50

kontakt@cisgrajewo.pl
9. Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka 729 888 753 cishajnowka@fir.org.pl
10. Centrum Integracji Społecznej w Kolnie ul. Marii Konopnickiej 4,
18-500 Kolno
729 888 796 ciskolno@fir.org.pl
11. Centrum Integracji Społecznej w Łomży
 1. ul. Dworna 13, 18-400 Łomża
 2. ul. Farna 1,
  18-400 Łomża
 3. ul. Zielona 21,
  18-400 Łomża
602 720 633 cislomza@onet.pl
12. Centrum Integracji Społecznej w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze 729 888 751 cissiemiatycze@fir.org.pl
13. Centrum Integracji Społecznej w Sokołach ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoły 531 306 823 cis@sokoly.pl
14. Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie Szczepankowo 60, 18-411 Śniadowo 729 888 794 cisszczepankowo@fir.org.pl
15. Centrum Integracji Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie 729 888 793 ciswysokiemazowieckie@fir.org.pl
16. Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów 729 888 791 ciszambrow@fir.org.pl
17. Centrum Integracji Społecznej Fundacji L z siedzibą w Łomży ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30, 18-400 Łomża 507 645 900 fundacja.lektor@gmail.com
18. Centrum Integracji Społecznej FAMA w Kolnie ul. M. Dąbrowskiej 4 pok. 104, 18-500 Kolno 572 206 700 cis.fama.kolno@wp.pl

 

[1] http://rynekpracy.org/x/413658