Kontakt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Biuro projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ul. Generała George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

Kancelaria: tel. 798707579,

Dział Polityki Społecznej: tel. 782819868.

e-mail: fers@rops-bialystok.pl