Warsztaty Terapii Zajęciowej

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Warsztaty Terapii Zajęciowej w woj. podlaskim w 2023 r.

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to placówki powołane do rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Finansowane są ze środków PFRON, środków samorządowych i innych źródeł. Wśród zadań WTZ istotne miejsce zajmuje wsparcie osób z niepełnosprawnościami w uzyskiwaniu kompetencji do samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni społeczno-zawodowej. Działania WTZ-ów opierają się na metodzie terapii zajęciowej oraz indywidualnej pracy z klientem. W WTZ osoby z niepełnosprawnościami mają być wspierane w procesie wychodzenia na rynek pracy. Celem WTZ jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby z niepełnosprawnością, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

Mapa subregionów województwa podlaskiego z zaznaczonymi warsztatami terapii zajęciowej 2023 r.

Tabela 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w woj. podlaskim w 2023 r.
Lp. Nazwa Adres Telefon E-mail
1. Caritas Archidiecezji Białostockiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku ul. Knyszyńska 12a, 15-702 Białystok (85) 673 13 01

697 020 098

wtz.bialystok@caritas.pl
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach ul. Bartosza Głowackiego 2, 17-300 Siemiatycze (85) 656 11 78

790 771 121

wtzsiemiatycze@wp.pl
3. Fundacja AC, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku ul. Storczykowa 7, 15-644 Białystok 793 862 675 wtzac@interia.pl
4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie ul. Stefana Batorego 25, 16-424 Filipów 533 362 669 wtz@frp.pl
5. Fundacja Vita Familiae, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno (86) 278 14 89 wtzkolno@o2.pl
6. Parafia pw. Św. Trójcy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce ul. 3-go Maja 63, 17-200 Hajnówka (85) 682 38 03 wtz-hajnowka@o2.pl
7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka (85) 712 02 85 stow.wtz.d@wp.pl
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokółce ul. Piłsudskiego 5, 16-100 Sokółka (85) 711 85 08 wtzsokolka@gmail.com
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kozarzach Wojtkowice Stare 9, 18-230 Ciechanowiec (86) 277 90 04 wtzkozarze@wp.pl
10. Stowarzyszenie Pomocy „SZANSA”, Warsztaty Terapii Zajęciowej KOLEKTYW w Starych Raciborach Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły (86) 476 12 28,

665-330-071

wtz2@spszansa.pl
11. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie Nowy Cydzyn 79, 18-421 Piątnica 696 089 963 wtz.nowycydzyn@o2.pl
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suwałkach Utrata 9, 16-400 Suwałki (87) 566 36 08 wtz@tpdsuwalki.org.pl
13. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu My Dla Innych ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok (85) 742 91 38 wtz@mydlainnych.pl
14. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB w Białymstoku ul. Kraszewskiego 26/2, 15-025 Białystok (85) 74 56 735 wtz@snb.pl
15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie ul. Portowa 12, 16-300 Augustów (87) 643 55 09 wtz@onet.eu
16. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, przy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski 533 177 133

793 759 355

biuro@wtzbielskpodlaski.pl
17. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” ul. Czajkowskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka (85) 710 36 65

884 072 715

razem.wtz@wp.pl
18. Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie os. Południe 61, 19-200 Grajewo (86) 273 88 17 marta_gutowska@poczta.fm
19. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, przy Fundacji Nowa Wola Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo 692 418 400 wtz.nowawola@o2.pl
20. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, przy Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku Ogrodniczki, Białostocka 62, 16-030 Supraśl (85) 710 81 00 wtzwogrodniczkach@gmail.com
21. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „BONA” Sp. z o.o. ul. Bernatowicza 3, 18-400 Łomża (86) 216 02 64 wtz.lomza@wp.pl
22. Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo (86) 224 41 90 wtz@wtzszumowo.pvi.pl
23. Caritas Diecezji Białostockiej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kuleszach

Kulesze 144, 19-100 Mońki 533 227 704 wwtzmonki@wp.pl
24. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 3 Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” Dołubowo 35, 17-306 Dziadkowice 664 242 299

(85) 655 02 82

wtz3@spszansa.pl