Pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która została powołana Zarządzeniem Nr 81/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2011 roku.

W czasie spotkania Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu marszałka Województwa Podlaskiego wręczyła uczestnikom powołania na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Następnie poprzez głosowanie jawne zostało wybrane prezydium z pośród członków Rady.
W skład Rady wchodzą:
 1. Tadeusz Modest Zarębski – Przewodniczący
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Białymstoku;
 2. Danuta Maria Roszkowska – Wiceprzewodniczący
  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Województwa w Białymstoku;
 3. Elżbieta Katarzyna Kujawa – Sekretarz
  Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR Punktu Aktywizacji Zawodowej w Białymstoku;
 4. Marek Janusz Liberadzki – Członek
  Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Województwa, Przedstawiciel Wojewody;
 5. Krzysztof Ryszard Kozicki – Członek
  Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego, Przedstawiciel Samorządu Terytorialnego;
 6. Jolanta Świderska – Członek
  Prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku;
 7. Zenon Chwieśko – Członek
  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Białymstoku.