Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dn. 31 maja 2012 r.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych spotkała się na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 roku. W czasie spotkania główną tematyką poruszaną przez członków było powstanie i działanie Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim.