Wyniki badania „Domy Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego w kontekście usamodzielnienia mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie z przedstawicielami Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, pod kątem możliwości usamodzielnienia się mieszkańców i procesu deinstytucjonalizacji. W załączeniu przekazujemy Państwu wyniki przedmiotowego badania.

Do pobrania: