W związku ze zmianą siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z ul. Kombatantów 7 do nowej lokalizacji na ul. Generała George’a Smitha Pattona 8 informujemy, iż kontakt telefoniczny może być czasowo utrudniony.

Telefony do kontaktu:
Kancelaria: tel. 798707579,
Dział Polityki Społecznej: tel. 782819868.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku pozostaje pod tym samym adresem.

Zaproszenie na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytą w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

 Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego z Partnerami: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które w zakresie swoich działań zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz są zainteresowane mieszkalnictwem społecznym,

do udziału w bezpłatnym trzydniowym spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym połączonym z wizytą w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego

w czterech terminach do wyboru:

  • Termin 1: 22-24 sierpnia 2023 r.
  • Termin 2: 28-30 sierpnia 2023 r.
  • Termin 3: 12-14 września 2023 r.
  • Termin 4: 26-28 września 2023 r.

JEST JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!

Trasa: Warszawa – Białystok – Lipniak – 2 mieszkania wspomagane – Białystok – Warszawa

Celem spotkania jest wymiana informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami spotkania a gospodarzami. Spotkanie ma przyczynić się do wdrażania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dwa mieszkania wspomagane położone na Suwalszczyźnie, znajdującej się w obszarze Zielonych Płuc Polski (m. in. w Augustowie, Filipowie, Białej Wodzie).

Uczestnikom spotkania zapewniamy bezpłatny transport (z Warszawy lub Białegostoku), nocleg oraz pełne wyżywienie.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym jest przesłanie zeskanowanej,  kompletnej, poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rops@rops-bialystok.pl do dnia 04 sierpnia 2023 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram przekażemy Państwu 5 dni przed spotkaniem. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Katarzyna Józefowicz, tel. 85 744 72 72 wew. 210 lub Katarzyna Łukaszewicz, tel. 85 744 71 71 wew. 601.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki: