Konkursy w sferze w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze pomocy społecznej na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Osobą do kontaktu w sprawie ww. konkursu jest p. Monika Karolak, tel. 85 744 72 72 wew. 209

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Osobą do kontaktu w sprawie ww. konkursu jest p. Monika Karolak, tel. 85 744 72 72 wew. 209