Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Logo Podlaskie.eu
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Programy rekomendowane
Baner - Spot promujący Podlaską Ekonomie Społeczną.
Baner - Krajowa administracja skarbowa.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku ze zmianą siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z ul. Kombatantów 7 do nowej lokalizacji na ul. Generała George’a Smitha Pattona 8 informujemy, iż kontakt telefoniczny może być czasowo utrudniony.

Telefony do kontaktu:
Kancelaria: tel. 798707579,
Dział Polityki Społecznej: tel. 782819868.

Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku pozostaje pod tym samym adresem.

 • Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w 2024 roku

 • Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie województwa oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego...
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała ofertę wsparcia finansowego w postaci pożyczki płynnościowej oraz pożyczki misyjnej. Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej). Oprocentowanie stałe...
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 22 września 2023 r.

 • W dniu 22 września 2023 r. w Białymstoku, w Restauracji MOZART, odbyło się drugie spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) organizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w nim wzięło 18 Członków. Spotkanie rozpoczęła...
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 roku”

 • W dniach 23 oraz 24 października 2023 r. odbyły się dwa szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 roku” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem szkolenia było zaznajomienie...
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o bezpłatnych szkoleniach dofinansowanych z funduszy PFRON

 • W związku z realizacją ponadregionalnego projektu „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego z funduszy PFRON przesyłam informację dotyczącą szkoleń w Białymstoku. Cykl szkoleń dla rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością: Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.) – 01.12.2023 Białystok Warsztaty radzenia sobie ze stresem (6 godz.) – 16.11.2023 Białystok Wsparcie socjalne...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na 2 dwudniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży: samouszkodzenia, problemy wychowawcze" skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 2 bezpłatne dwudniowe szkolenia w trybie zdalnym pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży: samouszkodzenia, problemy wychowawcze”. Szkolenia prowadzone będą w dwóch terminach przez dwa dni w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.” skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.”. Szkolenie prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 15 osób. Uczestnikom...
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • W dniu 23 września 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty odbyły się w Polskim Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku przy ul. Dziesięciny 59, a uczestniczyły w nich osoby niesłyszące i słabosłyszące. W czasie pięciogodzinnego spotkania uczestnicy nabyli wiedzę oraz praktyczne...
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania edukacyjno-szkoleniowe w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"

 • Czwarte spotkanie edukacyjno - szkoleniowe. Grupowe zdjęcie na schodach wejściowych do budynku. Część osób siedzi na schodach a reszta stoi za nimi na podwyższeniu.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” zorganizował 4 spotkania edukacyjno – szkoleniowe w terminach: 22-24 sierpnia 2023 r. 28-30 sierpnia 2023 r. 12-14 września 2023 r. 26-28 września 2023 r. Do udziału zaproszono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu Polski. Spotkania miały na celu...
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychW dniu 21 września 2023 roku odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia członkowie Rady jako organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa, zaopiniował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności